Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) este un instrument special care îi permite Uniunii să manifeste solidaritate față de angajații/lucrătorii independenți care își pierd locurile de muncă din cauza restructurărilor, ajutându-i să își găsească altele noi.

FEG contribuie la crearea unei economii europene mai dinamice și mai competitive prin îmbunătățirea competențelor și a capacității de inserție profesională a persoanelor disponibilizate, pentru a le ajuta să își găsească un loc de muncă mai bun.

FEG ajută persoanele slab calificate și persoanele defavorizate aflate în căutarea unui loc de muncă să facă față noilor provocări de pe piața forței de muncă.

De regulă, FEG poate fi activat atunci când o singură întreprindere (inclusiv furnizorii și producătorii din aval) disponibilizează peste 200 de lucrători, în special în IMM-uri din diferite sectoare din aceeași regiune sau dintr-un anumit sector dintr-una sau mai multe regiuni învecinate.

Bugetul anual de care dispune FEG în perioada 2021-2027 este de 210 milioane EUR. FEG poate finanța între 60 % și 85 % din costurile proiectelor menite să ajute persoanele disponibilizate să-și găsească un nou loc de muncă sau să-și deschidă propria afacere.

Autoritățile naționale sau regionale implementează și gestionează dosarele FEG. Fiecare proiect se derulează pe o perioadă de doi ani.

Ce fel de sprijin poate acorda FEG?

FEG se adaugă serviciilor existente de asistență pentru piața forței de muncă, propunând măsuri personalizate pentru șomeri.

FEG poate cofinanța măsuri de sprijin vizând:

  • căutarea unui loc de muncă
  • orientarea profesională
  • educația, formarea și reconversia profesională
  • îndrumarea și instruirea
  • dezvoltarea spiritului antreprenorial și înființarea de firme.

Poate oferi și alocații de formare sau de întreținere ori sprijin similar, inclusiv alocații pentru îngrijitori, mobilitate și relocare și stimulente de recrutare pentru angajatori.

FEG nu cofinanțează măsuri de protecție socială, cum ar fi pensiile sau indemnizațiile de șomaj.

Cine poate beneficia?

Proiectele cofinanțate de FEG sprijină lucrătorii disponibilizați, inclusiv lucrători care desfășoară o activitate independentă, lucrători interimari și lucrători cu contract pe durată determinată.

FEG nu oferă sprijin pentru a ajuta întreprinderile să își continue activitatea, să se modernizeze sau să se restructureze.

Regulamentul FEG pentru perioada 2021-2027

Regulamentul FEG stabilește normele privind criteriile de intervenție și beneficiarii și măsurile eligibile. Principalele aspecte sunt:

  • Sunt eligibile pentru sprijin persoanele care își pierd locul de muncă din cauza crizei provocate de coronavirus, a digitalizării, a automatizării, a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau a altor schimbări, indiferent de cauza disponibilizărilor.
  • Cerința formală este ca cel puțin 200 de lucrători să își fi pierdut locul de muncă într-o anumită perioadă de referință.
  • Rata de cofinanțare poate varia de la 60 % la 85 %.
  • Fiecare caz se derulează pe o perioadă de 2 ani.

Prin ce se deosebește FEG de alte fonduri structurale și de investiții ale UE?

Fondurile structurale și de investiții ale UE (și mai ales Fondul social european) vizează proiecte strategice, pe termen lung, care anticipează și gestionează impactul social al schimbărilor economice prin activități de tipul învățării pe tot parcursul vieții.

FEG furnizează sprijin punctual și individual, limitat în timp.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *