Platformă finanțată prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: 5

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o popultie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivele specifice ale proiectului

Dezvoltarea unui serviciu social în comuna Măciuca Program „Școala după școală” pentru 60 de elevi, cursuri de calificare pentru 170 de persoane Informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru 195 de persoane, crearea a 50 de locuri de muncă, sprijinirea a 13 membri ai grupului ținta in vederea înființării unei noi afaceri

Contact

Ne puteți contacta oricând  prin intermediul formularului de contact atașat pe website în secțiunea meniu principal -> contact. Mesajele trimise vor fi analizate de echipa noastră, urmând să primiți răspuns în cel mai scurt timp posibil. Vă informăm că trimiterea mesajelor presupune acordul privind protecția datelor și prelucrarea acestora. 

Creați cv/publicați anunțuri angajare

Vă punem la dispoziție platforma de publicare a anunțurilor e angajare și legătură directă pentru a crea, edita și publica un CV în formatul european acceptat (EUROPASS). Puteți realiza CV-ul din cadrul meniului principal -> CV. De asemenea, din meniul principal, puteți trimite anunțuri de angajare spre publicare. 

Obiectivul proiectului:

Reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din teritoriul GAL Ținutul Vinului, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială, în contextul mecanismului DLRC. Prin intervențiile integrate pe care le promovează, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific care implică scoaterea din starea de sărăcie și excluziune socială a comunităților marginalizate din zona rurală cu o populație sub 20.000 locuitori corelat cu cerințele mecanismului DLRC, comunități pentru care au fost elaborate și aprobate Strategii de Dezvoltare Locală prin PNDR Axa LEADER.

OBS1 – Dezvoltare unui serviciu social în cadrul comunității marginalizate din comuna Măciuca
OBS2 – Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “școala după școală”OBS3 – Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 195 membri ai grupului țintă
OBS4 – 170 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificareOBS5 – Crearea a 50 de locuri de muncă pentru membri comunității
OBS6 – Sprijinirea a 13 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceriOBS7 – Workshop-uri și Campanii de informare și conștientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale
OBS8 – 24 de luni de management de proiectPlatforma Sociala

Informare

Imbunătățiri/beneficii reale: toți membrii grupului țintă vor beneficia de servicii de asistență și suport în cadrul Centrului Comunitar Integrat, pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor precum și inserție/reinserție socială (conform Legii asistenței sociale cap III. Art. 30, al.1) în cadrul comunității marginalizate, toți membrii GT vor fi informați cu privire la planificarea familială, metode de prevenție a apariției bolilor, prevenirea și combaterea violenței în familie, egalitatea de șanse și nediscriminarea, necesitatea implicării active a femeilor pe piața muncii, integrarea în comunitate, prevenirea abandonării copiilor de către mamele singure sau de către familiile cu foarte mulți copii, metode și mijloace de creștere a calității vieții, igiena corporală, etc;

Galerie foto

Galerie foto 

Contact

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro