• INFORMARE

Imbunătățiri/beneficii reale: toți membrii grupului țintă vor beneficia de servicii de asistență și suport în cadrul Centrului Comunitar Integrat, pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor precum și inserție/reinserție socială (conform Legii asistenței sociale cap III. Art. 30, al.1) în cadrul comunității marginalizate, toți membrii GT vor fi informați cu privire la planificarea familială, metode de prevenție a apariției bolilor, prevenirea și combaterea violenței în familie, egalitatea de șanse și nediscriminarea, necesitatea implicării active a femeilor pe piața muncii, integrarea în comunitate, prevenirea abandonării copiilor de către mamele singure sau de către familiile cu foarte mulți copii, metode și mijloace de creștere a calității vieții, igiena corporală, etc;

 • CONSILIERE

Prin sprijinirea serviciilor de asistență socială la nivelul comunitătii marginalizate, toți membrii grupului țintă vor primi semestrial pachete conținând produse de igienă personală (de ex. săpun, pastă de dinți, periuță de dinți, etc.);
Platforma socială online va face cunoscute problemele comunității marginalizate la nivel național și va fi suportul pentru consiliere online a membrilor grupului țintă care nu se vor prezenta la sediul Centrului Comunitar Integrat;
Echipa mobilă multifuncțională, în vederea organizării de campanii regulate (campanii door to door) la nivelul comunității la care vor participa asistenții sociali.

 • ORIENTARE PROFESIONALA
 • CURSURI CALIFICARE

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

 • Reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din teritoriul GAL Ținutul Vinului, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială, în contextul mecanismului DLRC.
 • Prin intervențiile integrate pe care le promovează, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific care implică scoaterea din starea de sărăcie și excluziune socială a comunităților marginalizate din zona rurală cu o populație sub 20.000 locuitori corelat cu cerințele mecanismului DLRC, comunități pentru care au fost elaborate și aprobate Strategii de Dezvoltare Locală prin PNDR Axa LEADER.

Obiectivele specifice ale proiectului

OBS1 – Dezvoltare unui serviciu social în cadrul comunității marginalizate din comuna Măciuca

OBS2 – Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “școala după școală”

OBS3 – Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 195 membri ai grupului țintă

OBS4 – 170 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificare

OBS5 – Crearea a 50 de locuri de muncă pentru membri comunității

OBS6 – Sprijinirea a 13 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri

OBS7 – Workshop-uri și Campanii de informare și conștientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale

OBS8 – 24 de luni de management de proiect

 

Descriere:

 • Dezvoltarea unui serviciu social în comuna Măciuca
 • Program „Școala după școală” pentru 60 de elevi
 • Cursuri de calificare pentru 170 de persoane
 • Informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru 195 de persoane
 • Crearea a 50 de locuri de muncă
 • Sprijinirea a 13 membri ai grupului ținta in vederea înființării unei noi afaceri